Zásady poskytování služby

Při práci se řídíme etickým kodexem zaměstnanců Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.

  • důvěra – v průběhu setkání s Vámi vytváříme bezpečný prostor pro sdílení informací, vnímáme Vaše potřeby a reagujeme na ně
  • respekt – respektujeme Váš názor, kulturní, sociální a výchovná specifika Vaší rodiny, individualitu dítěte
  • spolupráce – jednáme s Vámi dle zásad partnerství - pěstouni, děti a poradci společně vytváří cestu k danému cíli
  • zplnomocnění – podporujeme Váš růst, kompetence a pocit jistoty v roli náhradního rodiče