Poskytované služby

Na základě pověření organizace k výkonu sociálně právní ochrany dětí jsme oprávněni uzavírat s osobami pečujícími dohodu o výkonu pěstounské péče.


DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Přijali jste dítě do pěstounské péče a přemýšlíte nad tím, jak jej dále rozvíjet a podporovat?
Uvažujete nad tím, jak vytvořit takové rodinné zázemí, kde se budou Vaše vlastní děti i děti přijaté cítit dobře a budou se moci všestranně rozvíjet?
Chcete podporovat děti tak, aby se předešlo případným potížím?

Cílem služby doprovázení pěstounských hrodin je poskytnout podporu rodinám, které přijaly dítě do pěstounské péče, kdykoli v průběhu pěstounské péče. Adaptace dítěte na novou rodinu (a ostatních z rodiny na nového člena) nebývá snadná. Nejen v průběhu této fáze, ale také po ní v rámci každodenních situací často pěstouni řeší otázku, jak dítě a ostatní členy rodiny optimálně podporovat, rozvíjet a jak předcházet možným potížím. Služba doprovázení Vám může pomoci vytvořit prostor pro reflexi nad rodinnou situací a pomůže vám rozšířit možnosti, jak posílit rozvoj dítěte a celé rodiny. Uvítáme i zapojení dětí do spolupráce, například pokud si potřebují ujasnit své místo v rodinných vztazích. Ve službě doprovázení se Vám bude věnovat a naslouchat vždy 1 konkrétní sociální pracovnice - průvodkyně, která se s Vámi bude setkávat na základě společné dohody. Tato služba staví na předpokladu, že vzájemný kontakt bude probíhat jako dlouhodobá spolupráce.


PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE

Trápí vás v rodině nebo u sebe samých nějaký problém, se kterým si nevíte rady?
Máte tíživé nebo nepříjemné emoční prožitky, které není lehké jen tak překonat?
Trápí Vás něco, co se týká vztahů k nejbližším?

Pokud jste si na nějakou otázku odpověděli ano, může pro Vás být nápomocná psychoterapie nebo psychologické poradenství. Psychoterapie je užitečným nástrojem, jak pomáhat lidem překonávat různé druhy problémů jakou jsou např. úzkosti, deprese, strach, pocit "vyhoření", zdánlivě nelogické nebo neovladatelné chování, nesoustředěnost, pomočování, agresivita, ztahové problémy spojené s deprivací, apod. Psychoterapie také napomáhá dítěti, rodině nebo rodičům v tom, aby se jim dařilo žít spolu spokojeně a rozvíjet se tak jak si přejí. Psychoterapie může být poskytována dítěti, dospělému, rodině nebo páru.

Psychologické poradenství je většinou kratší formou psychologické podpory. V rámci něj můžeme spolu přemýšlet o tom, co by pro Vaši situaci mohlo být nápomocné a jak to zařídit. Psychologické poradenství nemusí být užitečné jenom pro toho, kdo má nějaký problém, ale také pro ty, kdo se chtějí v nějaké oblasti více rozvinout nebo posunout.


PORADENSTVÍ VE VÝVOJOVÝCH POTŘEBÁCH DĚTÍ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH OTÁZKÁCH

Nejste si jisti, že vývoj dítěte, o které pečujete, je v pořádku?
Má dítě, o které pečujete, zdravotní postižení?
Chcete poradit, jak vychovávat takové dítě?

Nabízíme Vám pomoc při zhodnocení schopností a dovedností dítěte, pomůžeme s nácvikem běžných dovedností (např. sebeobsluha, hra, komunikace, potíže s učením), předáme kontakty na odborníky (lékař, psycholog, speciálně-pedagogické centrum atd.), informace ke specifickým obtížím a projevům dětí, doporučíme zajímavé akce (semináře, vzdělávání, apod.). Budeme společně hledat možnosti, jak dítě rozvíjet, a případně hledat vhodné návazné služby pro dítě (např. předškolní a školní zařízení, mateřská centra). Dále budeme nápomocni v orientaci pěstounů a dítěte při přípravě na budoucí povolání.


PORADENSTVÍ V OTÁZKÁCH NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pomůžeme Vám najít odpovědi na otázky týkající se těchto oblastí:

  • poradenství v období adaptace dítěte - získání přehledu v nové situaci, například kde hledat pomoc
  • pomoc při kontaktu s biologickou rodinou (možnost asistovaných setkání za účasti sociální poradkyně)
  • identita rodiče, dětí
  • přechod dětí z ústavního zařízení do pěstounské péče, odchod dítěte z pěstounské péče
  • různé otázky sociálně-právní


KRIZOVÁ INTERVENCE

Máte pocit, že situace u Vás doma přerostla do takové míry, že nad ní ztrácíte kontrolu?
Řešíte náhlou krizovou situaci - ve výchově, v rodině, u sebe samých?
Jste zavaleni takovými pocity, které Vám brání běžně fungovat?

Situace krize může zastihnout kohokoliv. Ukazuje se, že pro překonání krize může být velmi užitečné, když s ní člověk nezůstane sám, ale má někoho, kdo jeho situaci pochopí, pomůže nad ní vytvořit určitý nadhled a pomůže hledat cesty, jak jí bezpečně projít. V našem centru jsme připraveni Vás provést náročnou situací tak, aby se pro Vás stala zvladatelnou.


VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Přemýšlíte nad tím, jak výchovně působit na dítě v péči?
Máte pocit, že domlouvání ani zákazy nepomáhají?
Chcete rozšiřovat svoje kompetence?

V rámci výchovného poradenství s Vámi budeme rádi sdílet Vaši zkušenost a Vaše starosti s výchovou. Budeme Vám pomáhat na základě Vaší dosavadní zkušenosti hledat způsoby, jak své výchovné kompetence rozšiřovat a jak napomáhat formování osobnosti dítěte.


INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÁ REFLEXE PĚSTOUNŮ

Supervize Vám napomůže vnímat a reflektovat vlastní myšlenky, pochybnosti, obavy, otázky, názory a starosti spojené s výchovou dítěte v bezpečném prostředí. Může Vám nabídnout lepší porozumění prožívané situaci, získání nadhledu, uvolnění napětí a přinést další nápady, jak využít vlastní schopnosti nebo schopnosti jiných. Supervize také pomáhá předcházet pocitu vyhoření.