Centrum náhradní rodinné péče

Poslání služby
Posláním Centra náhradní rodinné péče CNRP) je posilování hodnot rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči a spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách a jejich možný návrat do biologické rodiny.

Cíle služby

  • napomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny a v jiných obtížných či krizových situacích
  • přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině a posilovat jejich zdravé sebepojetí
  • zachovávat, rozvíjet a podporovat původní rodinné vazby dítěte s předpokladem možného návratu do biologické rodiny (pokud je toto pro dítě a jeho vývoj bezpečné)
  • rozvíjet schopnosti, dovednosti a odbornost náhradních rodičů v péči o dítě, vytváření prostoru pro rozvoj klienta v jeho kompetencích při výkonu náhradní rodinné péče

Cílová skupina

  • náhradní rodiče (osoby pečující, osoby v evidenci), kteří mají s Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. (CP) uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče a členové jejich rodiny (např. biologické děti)
  • děti svěřené do péče osob, které mají uzavřenou dohodu s CP, jejich rodiče a jiné blízké osoby
  • žadatelé o zprostředkování osvojení a pěstounské péče a jejich děti (účastníci příprav zajišťovaných CP)

Kapacita
Maximální kapacita rodin, které mohou být CNRP doprovázeny, je max. 50 rodin.

Aktuálně máme volnou kapacitu k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.