PODPORUJI NÁS

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. bylo v roce 2022 finančně podpořeno z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování.

 

Statutární město Zlín poskytlo organizaci neinvestiční dotaci ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města Zlína v roce 2022. 

 

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022.

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022.

 

Logo Valašské Klobouky

Město Valašské Klobouky v roce 2022 poskytlo Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy dotaci za účelem finanční podpory k financování výdajů souvisejících s poskytování základních činností sociálních služeb odborného sociálního poradenství a intervenčního centra na území města Valašské Klobouky nebo obyvatelům města Valašské Klobouky.

 


Sociální služby Poradenské centrum a Intervenční centrum jsou v roce 2022 poskytovány s finanční podporou města Uherské Hradiště.


Činnost organizace je finančně podporována městem Kroměříž.


Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. bylo v roce 2021 finančně podpořeno z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování.

Logo Valašské Klobouky
Město Valašské Klobouky
v roce 2021 poskytlo Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy dotaci za účelem finanční podpory k financování výdajů souvisejících s poskytování základních činností sociálních služeb odborného sociálního poradenství a intervenčního centra na území města Valašské Klobouky nebo obyvatelům města Valašské Klobouky.


Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo prostřednictvím Zlínského kraje dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C).


Statutární město Zlín poskytlo organizaci neinvestiční dotaci ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města Zlína v roce 2021. 


Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo neinvestiční dotaci z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště na podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany města Uherské Hradiště v roce 2021.


Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.
Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021.
Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.


Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo v roce 2021 dotaci města Kroměříže na provoz a činnost odborného sociálního poradenství a intervenčního centra.


Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. bylo v roce 2020 finančně podpořeno z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování.

Uherské Hradiště
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo příspěvek na osobní náklady, vzdělávání pracovníků a další náklady služby z programu "Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí roku 2020" města Uherské Hradiště.


Statutární město Zlín poskytlo organizaci neinvestiční dotaci ze Sociálního fondu na podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města Zlína v roce 2020.

Uherské Hradiště
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo příspěvek na osobní a provozní náklady služby z programu "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2020" města Uherské Hradiště.


Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo v roce 2020 dotaci města Kroměříže na provoz a činnost odborného sociálního poradenství a intervenčního centra.

ZLK
Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020.
Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020.

Logo Valašské Klobouky

Město Valašské Klobouky v roce 2020 poskytlo Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy dotaci za účelem finanční podpory k financování výdajů souvisejících s poskytování základních činností sociálních služeb odborného sociálního poradenství a intervenčního centra na území města Valašské Klobouky nebo obyvatelům města Valašské Klobouky.


 
Statutární město Zlín v roce 2019 podporuje naše projekty:
Poskytování odborného sociálního poradenství

Poskytování služeb intervenčního centra

Uherské Hradiště
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo příspěvek na osobní a provozní náklady služby z programu "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2019" a "Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí roku 2019"města Uherské Hradiště.


Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo v roce 2019 dotaci města Kroměříže na provoz a činnost odborného sociálního poradenství a intervenčního centra.

ZLK
Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019.


Statutární město Zlín v roce 2018 podporuje naše projekty:
Poskytování odborného sociálního poradenství
Poskytování služeb intervenčního centra


Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo v roce 2018 dotaci města Kroměříže na provoz a činnost odborného sociálního poradenství a intervenčního centra ve výši 24.000 Kč.


Město Uherský Brod finančně podpořilo služby odborného sociálního poradenství účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu obce ve výši 10 000 Kč.


Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo příspěvek ve výši 5.000,- Kč z programu "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2018" města Uherské Hradiště.


Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. obdrželo příspěvek ve výši 90.000,- Kč z programu "Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí roku 2018" města Uherské Hradiště.

ZLK
Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018.
Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018.


Město Valašské Klobouky finančně podpořilo poskytování sociálních služeb ve prospěch obyvatel Valašské Kolobouky ve výši 5 000 Kč


DĚKUJEME...

2021

Děkujeme zaměstnancům Billy v Otrokovicích za jejich věcný dar, kterým přispěli k tomu, aby se především děti cítily při využití našich služeb co nejlépe.

Děkujeme za podporu formou sponzorských darů těmto společnostem:
           
Děkujeme společnosti Cardbox Packaging s.r.o. za finanční dar ve výši 25.000 Kč, který bude využit na přípravu a realizaci odborné konference v roce 2022.
Děkujeme společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. za finanční dar ve výši 2.000 Kč, který bude využit na zajištění činnosti Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. 

2020

 • Děkujeme nadačnímu fondu CREDO za věcný dar z programu NAVZDORY - tablety pro zajištění online výuky školou povinných dětí v době uzavření základních škol.
 • Děkujeme anonymnímu dárci za poskytnutí roušek, desinfekci ve spreji a desinfekční gely.
 • Děkujeme anonymnímu dárci za poskytnutí 5l dezinfekčního roztoku na ruce, což zejména v dnešní době velmi oceňujeme.
 • Děkujeme společnosti Continental pneumatiky CZ za věcný dar pro děti v náhradní rodinné péči. • Děkujeme firmě Graspo Zlín za věcný dar pro děti v náhradní rodinné péči.

2019

 • Děkujeme MUDr. Jakubu Zemanovi za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1 000 Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2019.

 

 • Děkujeme firmě Nestlé (závod Sfinx Holešov) za sladký dar pro děti v náhradní rodinné péči. • Děkujeme firmě DADKA Vracov za věcný dar pro děti v náhradní rodinné péči.

 • Děkujeme zaměstnancům Billa Otrokovice střed a Billa Otrokovice Baťov za dar pro děti využívající hernu Centra poradenství - stolní fotbal.Děkujeme zaměstnancům Billa Otrokovice střed a Billa Otrokovice Baťov za poskytnutí občerstvení na předvánoční setkání pěstounů a dětí v pěstounské péči a za plyšové hračky pro děti.
 • Děkujeme fa Anděl Přerov s.r.o. za poskytnutí věcného daru, který bude v prosinci 2019 využit k aktivitám pro děti i dospělé v rámci předvánočního posezení pro pěstouny a děti jim svěřené do pěstounské péče.

logo Anděl

PROSINEC 2018

 • Srdečně děkujeme sboru Českobratrské církve evangelické ve Zlíně, staršovstvu a panu faráři Mgr. P. Pivoňkovi za zapůjčení prostor k předvánočnímu posezení pěstounů doprovázených naší organizací. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře i díky Vám.
 • Děkujeme fa Anděl Přerov, s.r.o za poskytnutí věcného daru v hodnotě 2500 Kč, který byl využit k aktivitám pro děti v rámci předvánočního posezení pro pěstouny a děti jim svěřené do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2018.
 • Děkujeme MUDr. Jakubu Zemanovi za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.000,- Kč na zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2018.
 • Děkujeme zaměstnancům supermarketu Billa v Otrokovicích za poskytnutí občerstvení na předvánoční posezení pro pěstouny a děti jim svěřené do péče, které se uskutečnilo v prosinci 2018.
 • Děkujeme zaměstnancům supermarketu Billa v Otrokovicích za dar Centru náhradní rodinné péče - krmící židlička pro naše nejmenší.

PROSINEC 2017

 • Srdečně děkujeme sboru Českobratrské církve evangelické ve Zlíně, staršovstvu a panu faráři Mgr. P. Pivoňkovi za zapůjčení prostor k předvánočnímu posezení pěstounů doprovázených naší organizací. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře i díky Vám.
 • Děkujeme fa Anděl Přerov, s.r.o za poskytnutí věcného daru v hodnotě 2000 Kč, který byl využit k aktivitám pro děti v rámci předvánočního posezení pro pěstouny a děti jim svěřené do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2017.
 • Děkujeme MUDr. Jakubu Zemanovi za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.000,- Kč na zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2017.
 • Děkujeme zaměstnancům supermarketu Billa v Otrokovicích za poskytnutí občerstvení na předvánoční posezení pro pěstouny a děti jim svěřené do péče, které se uskutečnilo v prosinci 2017.
 • Děkujeme zaměstnancům supermarketu Billa v Otrokovicích za dar Centru náhradní rodinné péče - deskový monitor dechu miminka zn. Nanny.

PROSINEC 2016

 • Děkujeme, fa EPOS, s. r. o. Zlín za poskytnutí věcného daru v hodnotě 2.000,- Kč na zajištění aktivit dětí na předvánočním posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče.
 • Děkujeme MUDr. Jakubu Zemanovi za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.000,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2016.
 • Děkujeme fa Anděl Přerov, s.r.o za poskytnutí věcného daru v hodnotě 500 Kč, který byl využit k aktivitám pro děti v rámci předvánočního posezení pro pěstouny a děti jim svěřené do pěstounské péče.

ZÁŘÍ 2016

 • Děkujeme, anonymnímu dárci za poskytnutí věcného daru (cukrovinky, omalovánky, pexesa a výtvarné potřeby) pro děti v pěstounské péči, které se budou účastnit víkendového vzdělávacího pobytu pěstounů na Rusavě.

PROSINEC 2015

 • Děkujeme fa UNIHAL, s. r. o. Otrokovice za poskytnutí finančního daru v hodnotě 500,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2015 v rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.
 • Děkujeme fa PH - mobil, s. r. o. Bohuslavice u Zlína za poskytnutí finančního daru v hodnotě 500,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2015 v rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.
 • Děkujeme MUDr. Jakubu Zemanovi za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.500,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2015 v rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.
 • Děkujeme, fa EPOS, s. r. o. Zlín za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.000,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2015 v rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.
 • Děkujeme fa Anděl Přerov, s.r.o.  za poskytnutí věcného daru v hodnotě 500,- Kč, který byl využit k aktivitám pro děti na předvánočním posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, jenž se uskutečnilo v prosinci 2015 v Rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.
 • Děkujeme fa VEST spol. s r.o. Zlín  za poskytnutí věcného daru, který byl využit jako občerstvení na předvánočním posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, jenž se uskutečnilo v prosinci 2015 v Rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.
 • Děkujeme Pavlu Ševčíkovi z Želechovic nad Dřevnicí (výroba bramborových lupínků) za poskytnutí věcného daru, který byl využit jako občerstvení na předvánočním posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, jenž se uskutečnilo v prosinci 2015 v Rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.

DUBEN 2015

 • Děkujeme anonymnímu dárci, který nám zaslal na účet organizace finanční dar v hodnotě 3.000,- Kč.

PROSINEC 2014

 • Děkujeme fa Anděl Přerov, s. r. o. za věcný dar v hodnotě 400,- Kč, který byl použit na předvánoční posezení pěstounských rodin.
 • Děkujeme MUDr. Jakubu Zemanovi za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.000,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2014 v integrované kavárně Slunečnice ve Zlíně.
 • Děkujeme společnosti DIMER, spol. s r. o. za poskytnutí finančního daru v hodnotě 2.500,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2014 v integrované kavárně Slunečnice ve Zlíně.
 • Děkujeme společnosti PH - mobil spol. s r. o. za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.000,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2014 v integrované kavárně Slunečnice ve Zlíně.

LISTOPAD 2014

 • Děkujeme společnosti ELPO systém s.r.o. Zlín – Klečůvka za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.500,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2014 v integrované kavárně Slunečnice ve Zlíně.
 • Děkujeme paní Dagmar Pekařové ze Želechovic nad Dřevnicí za poskytnutí finančního daru v hodnotě 500,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2014 v integrované kavárně Slunečnice ve Zlíně.

ČERVENEC 2014

 • Děkujeme Statutárnímu městu Zlín za neinvestiční účelový příspěvek z rozpočtu města Zlína ve výši 35.000,- Kč na projekt prevence „Zajištění služeb rodinného mediátora pro obyvatele města Zlína“.

ÚNOR 2014

 • Děkujeme panu Josefu Dorňákovi z Dolní Lhoty za poskytnutí finančního daru v hodnotě 10.000,- Kč na pořízení monitorů pohybu dítěte pro pracoviště Centrum náhradní rodinné péče.
 • Děkujeme PaedDr. Aleně Gajdůškové, 1. místopředsedkyni Senátu parlamentu ČR za dar Centru náhradní rodinné péče  –  mobilní monitor pohybu dítěte SNUZA HERO.
 • Děkujeme MUDr. Olze Sehnalové, MBA, poslankyni Evropského parlamentu za dar Centru náhradní rodinné péče  –  mobilní monitor pohybu dítěte SNUZA HERO.

PROSINEC 2013

 • Děkujeme společnosti STINEX, a. s. Zlín za poskytnutí finančního daru v hodnotě 3.000,- Kč na „Předvánoční posezení pro pěstouny a děti“ Centra náhradní rodinné péče.
 • Děkujeme společnosti ELPO SYSTÉM, s. r. o. Klečůvka za poskytnutí finančního daru v hodnotě 3.000,- Kč na „Předvánoční posezení pro pěstouny a děti“ Centra náhradní rodinné péče.