Poradenské centrum

Poslání

Posláním Poradenského centra je poskytování odborného poradenství a pomoci osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami. Poradenské centrum svými činnostmi posiluje psychickou odolnost a stabilitu klientů a podporuje jejich schopnosti optimálně se zapojit do běžného života a přispívá tak ke zlepšení rodinných a jiných mezilidských vztahů.

Cíle služby

 • Pomáhat rozpoznávat a řešit příčiny a důsledky osobních, partnerských nebo rodinných problémů a krizí.
 • Podporovat obnovení psychické rovnováhy a uplatnění vlastních sil, schopností a dovedností.
 • Motivovat a podporovat k soudržnosti a ve vytváření pozitivního a harmonického prostředí pro vzájemné soužití a především pro zdravý vývoj dětí.
 • Působit preventivně u partnerských, rodinných a manželských rozvratů a rozvodů.
 • Zmírňovat negativní dopady rozvodů, rozvratů u zúčastněných osob a jejich okolí.


Cílová skupina

 • rodiny s dětmi, manželé, partneři i jednotlivci, kteří mají problémy v osobním životě, v manželském, partnerském a rodinném soužití a v jiných mezilidských vztazích
 • osoby v krizi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Cílová skupina není věkově omezena.

Základní činnosti služby

 • psychologické, sociální a právní poradenství
 • individuální, párová a rodinná terapie
 • psychoterapie
 • krizová intervence
 • rodinné mediace


Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR zapsáno v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.