Rodinné mediace

Cíle služby
Cílem Centra mediace je pomoc osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem probíhajících vzájemných konfliktů a sporů v rodinných, manželských, partnerských a mezigeneračních vztazích.

Cílová skupina
- rodiny, partneři a manželé nacházející se v situacích spojených s konfliktem

Kdy vyhledat Centrum mediace?
- pokud se vám nedaří dohodnout se na rozchodu, rozvodu
- pokud se hádáte o děti
- pokud nesouhlasíte s výší výživného
- pokud se chcete domluvit na majetkovém vypořádání
- pokud se neshodnete na výchově dětí
- pokud máte konflikty v mezigeneračním soužití

Průběh mediace
Během mediace se postupuje dle jednotlivých kroků.

V první řadě mediátor strany požádá, aby jednotlivě pohovořili o tom, jak situaci vnímají, tak aby mediátor pochopil, s čím strany přichází. Strany mluví k mediátorovi jednotlivě.

Ve druhé části sezení strany mají možnost hovořit o svém znepokojení mezi sebou.

V závěrečné části jednání strany s podporou mediátora navrhují možnosti řešení, z kterých se vyberou ty, jenž naplňují nejdůležitější zájmy, potřeby a možnosti obou stran. To k čemu strany dojdou, bude obsahem jejich dohody.

Jedno mediační setkání trvá zpravidla 3 hodiny. Pokud v tomto čase strany nevyřeší vše co potřebují a toto jednání je pro ně užitečné, může se pokračovat v dalším dohodnutém termínu.

Výhody mediace
- Bezplatnost
- Rychlost
- Vyhnutí se soudnímu sporu
- Kontrola nad výsledkem
- Důvěrnost/mlčenlivost

Konzultační hodiny Zlín
Pondělí     8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 19.00
Čtvrtek    8.00 – 13.00
Pátek       8.00 – 15.00