Psychologické poradenství

Psychologické poradenství - poskytované  jednotlivcům i v rámci práce se skupinou. Jedná se o činnost zaměřenou na překonání aktuálních psychických problémů klientů nebo konfliktních situací pomocí psychologických metod a prostředků. Jde převážně o krátkodobější edukativní nebo poradenské vedení. Do této oblasti patří rovněž rozvodové a porozvodové poradenství, psychologická pomoc rodinám s vícegeneračním soužitím (ve kterých dochází k domácímu násilí), psychologické poradenství poskytované jednotlivcům v jejich složité životní situaci (např. osamělost, opakované problémy v partnerských nebo jiných mezilidských vztazích, problémy v komunikaci a další).

Psychoterapie a socioterapie -  individuální a skupinová. Krátkodobé nebo dlouhodobé působení na rozvoj osobnosti a udržení nebo osvojení sociálních dovedností, podporujících sociální začleňování osob a na zlepšení vztahů uvnitř sociálního systému.

Individuální terapie  -  jedná se o působení psychologickými prostředky, ke kterým patří např. slovo, rozhovor, neverbální chování, ošetřování emocí, modelování situací, psychodrama, sugesce, učení, vztahy a interakce ve skupině aj. Hlavním prostředkem psychoterapie je vytvoření terapeutického vztahu. V průběhu psychoterapie dochází ke změnám v prožívání a chování klienta. Klient dochází k novému náhledu na svou situaci a k lepšímu porozumění svému životu.

Skupinová terapie - jde o postup, který používá skupinovou dynamiku, tj. interakce mezi členy skupiny. Skupinová terapie probíhá v rámci skupiny klientů a je určena pro klienty řešící problematiku domácího násilí.