Odborné sociální poradenství

Sociální poradenství a sociální práce  - orientace v sociálních systémech, využití poznatků sociální psychologie, znalostí sociálně-právní problematiky a znalostí legislativy. Vyhledávání a zprostředkování dalších navazujících sociálních služeb a jiných forem pomoci.

Možnosti využití služby:

- pomoc při sepisování podání, návrhů a vyjádření
- předrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství
- poradenství v oblasti péče o nezletilé děti ( úprava péče, styku, stanovené výživného aj.)
- poradenství v oblasti nároků na sociální dávky státu a postupu při jejich vyřízení
- poskytnutí informací o sociálních službách
- zprostředkování kontaktů s úřady nebo dalších odborníků
- doprovázení na úřady, podpora a pomoc při zvládání jednání