Právní poradenství

Bezplatné právní poradenství v Poradenském centru je zajištěno prostřednictvím konzultací u externích právníků na jednotlivých pracovištích.

Právní poradenství je poskytované ve složitých problémech klientů právníkem za účelem lepší orientace v právní problematice, pomoc  při  řešení  konkrétní  situace  klienta s ohledem na jeho práva a povinnosti dle platných zákonů. Nezahrnuje zastupování v právních sporech a při soudních jednáních.

Na pracovišti Zlín probíhají právní konzultace každé sudé pondělí v měsíci vždy od 15.30 do 18.00 hodin. Na jednotlivé konzultace je nutné se předem objednat.

Na pracovišti Uherské Hradiště a Kroměříž probíhají konzultace vždy dle domluvy s pracovnicemi Poradenského centra.