Hodnotící dotazník

 Hodnotící dotazník Centra náhradní rodinné péče

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás s prosbou o posouzení kvality našich služeb. Dotazník je určen pouze pro naše potřeby za účelem dalšího rozvoje poskytovaných služeb. Můžete zatrhnout jednu i více odpovědí. Dotazník lze vyplnit anonymně.

Odkud jste se dozvěděl/a o naší službě?

 • Na doporučení jiné osoby
 • Z informačních materiálů (letáky, internet – webové stránky, informační panely v centru města, telefonní seznam apod.)
 • Od psychologa, psychiatra
 • Na oddělení sociálně právní ochrany dětí
 • Od ošetřujícího lékaře
 • Jiná možnost, uveďte která  …………………………………………………………………………………………

Jak jste spokojen/a s kvalitou poskytnuté služby?

 • Zcela spokojen/a
 • Spíše spokojen/a
 • Spíše nespokojen/a
 • Zcela nespokojen/a

U služeb poskytovaných CNRP preferuji formu

 • ambulantní
 • terénní

Jak jste spokojen/a s četností poskytovaných konzultací? Přivítal/a byste konzultace častější, či méně časté?

……………………………………………………………………………………

 

Jak hodnotíte přínos konzultací

a)      se sociálními pracovnicemi CNRP …………………………………………………………………………

b)      s psychologem CNRP …………………………………………………………………………………………………

 

Připomínky ke kvalitě služby – v čem bychom je mohli zlepšit, co postrádáte apod.? (např. prostředí, zázemí, pracovní doba, dostupnost, služby)                                                                                                                                       

 

Co se Vám líbilo, s čím jste byli spokojeni?

 

Prostor pro vlastní vyjádření mimo uvedené otázky.

  

 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

Ve Zlíně, datum:

 

        

Soubory