Základní činnosti služby

a)      sociálně terapeutické činnosti:

krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu

  • případová práce
  • krizová intervence
  • poradenství
  • interdisciplinární týmy
  • zajištění podpory psychologa pro klienty služby

 

b)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

  • poskytování informací a pomoc při vypracování a podání příslušných návrhů k soudu
  • pomoc při komunikaci s úřady, policií, soudem, sociálními službami a dalšími organizacemi a institucemi
  • poskytnutí právního poradenství zejména v oblasti rodinného, občanského a trestního práva v souvislosti s řešením nepříznivé situace uživatele

pomoc při vyřizování běžných záležitostí

  • pomoc a podpora při vyřizování záležitostí souvisejících s finančním zajištěním, problematikou bydlení/ubytování, péčí o dítě a dalšími záležitostmi dle individuálně určených potřeb uživatele
  • poskytnutí doprovodu v souvislosti s řešením nepříznivé sociální situace uživatele

 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR zapsáno v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.