Pracoviště Vsetín

Jak se k nám dostanete?
Z autobusového nádraží klient přejde pouze přes hlavní cestu směrem k čtyřpatrové budově POLIKLINIKY. Při cestě autem od Ústí po ulici Generála Klapálka klient odbočí na křižovatce se semaforem doleva na ulici Smetanovou, přejede přes řeku. Cesta se po chvíli stáčí kolmo vlevo, za touto zatáčkou je, opět vlevo, vjezd na parkoviště před Poliklinikou. V budově polikliniky sídlí naše pobočka ve 2. patře.

Adresa
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.

Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
Telefon: 571 818 515, 608 885 027
E-mail: poradna.vsetin@centrum-poradenstvi.cz

Konzultační hodiny
Ambulantní forma služby

Pondělí    8.00 - 18.00
Úterý      13.00 - 15.00
Středa     8.00 - 16.00
Pátek      12.00 - 14.00

Terénní forma služby
Úterý    10.00 - 12.00
Pátek     8.00 – 11.00

Ke konzultaci je třeba si předem dohodnout termín - buď telefonicky (571 818 515, 608 885 027), osobně během návštěvních hodin nebo e-mailem (poradna.vsetin@centrum-poradenstvi.cz).

V sobotu, neděli a ve státní svátky v době od 9.00 do 17.00 hodin je obětem domácího násilí zajištěno poskytnutí neodkladné pomoci prostřednictvím pohotovosti na mobilním telefonu 774 405 682.