Prohlášení přístupnosti

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky www.centrum-poradenstvi.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.centrum-poradenstvi.cz

Stav souladu
Tato internetová stránka je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přístupnost obsahu
Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.

Vypracování  tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 8. 8. 2020.
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 22. 9. 2020.
Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky nám můžete sdělit písemně, e-mailem či telefonicky.
Kontakt:
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o.
U Náhonu 5208
760 01 Zlín
e-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
tel. číslo: 577 210 809, 777 219 150.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:


Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz