Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Zásady poskytování služby

Při práci se řídíme etickým kodexem zaměstnanců Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.

  • důvěra – v průběhu setkání s Vámi vytváříme bezpečný prostor pro sdílení informací, vnímáme Vaše potřeby a reagujeme na ně
  • respekt – respektujeme Váš názor, kulturní, sociální a výchovná specifika Vaší rodiny, individualitu dítěte
  • spolupráce – jednáme s Vámi dle zásad partnerství - pěstouni, děti a poradci společně vytváří cestu k danému cíli
  • zplnomocnění – podporujeme Váš růst, kompetence a pocit jistoty v roli náhradního rodiče