Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Sponzoři

Děkujeme ...


Prosinec 2018

 • Srdečně děkujeme sboru Českobratrské církve evangelické ve Zlíně, staršovstvu a panu faráři Mgr. P. Pivoňkovi za zapůjčení prostor k předvánočnímu posezení pěstounů doprovázených naší organizací. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře i díky Vám.
 • Děkujeme fa Anděl Přerov, s.r.o za poskytnutí věcného daru v hodnotě 2500 Kč, který byl využit k aktivitám pro děti v rámci předvánočního posezení pro pěstouny a děti jim svěřené do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2018.
 • Děkujeme MUDr. Jakubu Zemanovi za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.000,- Kč na zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2018.
 • Děkujeme zaměstnancům supermarketu Billa v Otrokovicích za poskytnutí občerstvení na předvánoční posezení pro pěstouny a děti jim svěřené do péče, které se uskutečnilo v prosinci 2018.
 • Děkujeme zaměstnancům supermarketu Billa v Otrokovicích za dar Centru náhradní rodinné péče - krmící židlička pro naše nejmenší.

Prosinec 2017

 • Srdečně děkujeme sboru Českobratrské církve evangelické ve Zlíně, staršovstvu a panu faráři Mgr. P. Pivoňkovi za zapůjčení prostor k předvánočnímu posezení pěstounů doprovázených naší organizací. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře i díky Vám.
 • Děkujeme fa Anděl Přerov, s.r.o za poskytnutí věcného daru v hodnotě 2000 Kč, který byl využit k aktivitám pro děti v rámci předvánočního posezení pro pěstouny a děti jim svěřené do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2017.
 • Děkujeme MUDr. Jakubu Zemanovi za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.000,- Kč na zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2017.
 • Děkujeme zaměstnancům supermarketu Billa v Otrokovicích za poskytnutí občerstvení na předvánoční posezení pro pěstouny a děti jim svěřené do péče, které se uskutečnilo v prosinci 2017.
 • Děkujeme zaměstnancům supermarketu Billa v Otrokovicích za dar Centru náhradní rodinné péče - deskový monitor dechu miminka zn. Nanny.

Prosinec 2016

 • Děkujeme, fa EPOS, s. r. o. Zlín za poskytnutí věcného daru v hodnotě 2.000,- Kč na zajištění aktivit dětí na předvánočním posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče.
 • Děkujeme MUDr. Jakubu Zemanovi za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.000,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2016.
 • Děkujeme fa Anděl Přerov, s.r.o za poskytnutí věcného daru v hodnotě 500 Kč, který byl využit k aktivitám pro děti v rámci předvánočního posezení pro pěstouny a děti jim svěřené do pěstounské péče.


Září 2016

 • Děkujeme, anonymnímu dárci za poskytnutí věcného daru (cukrovinky, omalovánky, pexesa a výtvarné potřeby) pro děti v pěstounské péči, které se budou účastnit víkendového vzdělávacího pobytu pěstounů na Rusavě.

Prosinec 2015

 • Děkujeme fa UNIHAL, s. r. o. Otrokovice za poskytnutí finančního daru v hodnotě 500,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2015 v rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.
 • Děkujeme fa PH - mobil, s. r. o. Bohuslavice u Zlína za poskytnutí finančního daru v hodnotě 500,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2015 v rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.
 • Děkujeme MUDr. Jakubu Zemanovi za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.500,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2015 v rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.
 • Děkujeme, fa EPOS, s. r. o. Zlín za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.000,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2015 v rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.
 • Děkujeme fa Anděl Přerov, s.r.o.  za poskytnutí věcného daru v hodnotě 500,- Kč, který byl využit k aktivitám pro děti na předvánočním posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, jenž se uskutečnilo v prosinci 2015 v Rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.
 • Děkujeme fa VEST spol. s r.o. Zlín  za poskytnutí věcného daru, který byl využit jako občerstvení na předvánočním posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, jenž se uskutečnilo v prosinci 2015 v Rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.
 • Děkujeme Pavlu Ševčíkovi z Želechovic nad Dřevnicí (výroba bramborových lupínků) za poskytnutí věcného daru, který byl využit jako občerstvení na předvánočním posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, jenž se uskutečnilo v prosinci 2015 v Rodinném centru Kamarád- Nenuda Zlín.

Duben 2015

 • Děkujeme anonymnímu dárci, který nám zaslal na účet organizace finanční dar v hodnotě 3.000,- Kč.

Prosinec 2014

 • Děkujeme fa Anděl Přerov, s. r. o. za věcný dar v hodnotě 400,- Kč, který byl použit na předvánoční posezení pěstounských rodin.
 • Děkujeme MUDr. Jakubu Zemanovi za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.000,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2014 v integrované kavárně Slunečnice ve Zlíně.
 • Děkujeme společnosti DIMER, spol. s r. o. za poskytnutí finančního daru v hodnotě 2.500,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2014 v integrované kavárně Slunečnice ve Zlíně.
 • Děkujeme společnosti PH - mobil spol. s r. o. za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.000,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2014 v integrované kavárně Slunečnice ve Zlíně.

Listopad 2014

 • Děkujeme společnosti ELPO systém s.r.o. Zlín – Klečůvka za poskytnutí finančního daru v hodnotě 1.500,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2014 v integrované kavárně Slunečnice ve Zlíně.
 • Děkujeme paní Dagmar Pekařové ze Želechovic nad Dřevnicí za poskytnutí finančního daru v hodnotě 500,- Kč na organizaci a zajištění předvánočního posezení pro pěstouny a děti, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, které se uskutečnilo v prosinci 2014 v integrované kavárně Slunečnice ve Zlíně.

Červenec 2014

 • Děkujeme Statutárnímu městu Zlín za neinvestiční účelový příspěvek z rozpočtu města Zlína ve výši 35.000,- Kč na projekt prevence „Zajištění služeb rodinného mediátora pro obyvatele města Zlína“.

Únor 2014

 • Děkujeme panu Josefu Dorňákovi z Dolní Lhoty za poskytnutí finančního daru v hodnotě 10.000,- Kč na pořízení monitorů pohybu dítěte pro pracoviště Centrum náhradní rodinné péče.
 • Děkujeme PaedDr. Aleně Gajdůškové, 1. místopředsedkyni Senátu parlamentu ČR za dar Centru náhradní rodinné péče  –  mobilní monitor pohybu dítěte SNUZA HERO.
 • Děkujeme MUDr. Olze Sehnalové, MBA, poslankyni Evropského parlamentu za dar Centru náhradní rodinné péče  –  mobilní monitor pohybu dítěte SNUZA HERO.

Prosinec 2013

 • Děkujeme společnosti STINEX, a. s. Zlín za poskytnutí finančního daru v hodnotě 3.000,- Kč na „Předvánoční posezení pro pěstouny a děti“ Centra náhradní rodinné péče.
 • Děkujeme společnosti ELPO SYSTÉM, s. r. o. Klečůvka za poskytnutí finančního daru v hodnotě 3.000,- Kč na „Předvánoční posezení pro pěstouny a děti“ Centra náhradní rodinné péče.