Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Rodinné mediace

Cíle služby

Cílem Centra mediace je pomoc osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem probíhajících vzájemných konfliktů a sporů v rodinných, manželských, partnerských a mezigeneračních vztazích.

Cílová skupina

 • rodiny, partneři a manželé nacházející se v situacích spojených s konfliktem

Kdy vyhledat Centrum mediace?

 • pokud se vám nedaří dohodnout se na rozchodu, rozvodu
 • pokud se hádáte o děti
 • pokud nesouhlasíte s výší výživného
 • pokud se chcete domluvit na majetkovém vypořádání
 • pokud se neshodnete na výchově dětí
 • pokud máte konflikty v mezigeneračním soužití

Průběh mediace

Během mediace se postupuje dle jednotlivých kroků.

V první řadě mediátor strany požádá, aby jednotlivě pohovořili o tom, jak situaci vnímají, tak aby mediátor pochopil, s čím strany přichází. Strany mluví k mediátorovi jednotlivě.

Ve druhé části sezení strany mají možnost hovořit o svém znepokojení mezi sebou.

V závěrečné části jednání strany s podporou mediátora navrhují možnosti řešení, z kterých se vyberou ty, jenž naplňují nejdůležitější zájmy, potřeby a možnosti obou stran. To k čemu strany dojdou, bude obsahem jejich dohody.

Jedno mediační setkání trvá zpravidla 3 hodiny. Pokud v tomto čase strany nevyřeší vše co potřebují a toto jednání je pro ně užitečné, může se pokračovat v dalším dohodnutém termínu.

Výhody mediace:

 • Bezplatnost
 • Rychlost
 • Vyhnutí se soudnímu sporu
 • Kontrola nad výsledkem
 • Důvěrnost/mlčenlivost

Konzultační hodiny Zlín

 • Pondělí   8.00 – 17.00
 • Úterý      8.00 – 15.00
 • Středa    8.00 – 19.00
 • Čtvrtek   8.00 – 13.00
 • Pátek      8.00 – 15.00