Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství - poskytované  jednotlivcům i v rámci práce se skupinou. Jedná se o činnost zaměřenou na překonání aktuálních psychických problémů klientů nebo konfliktních situací pomocí psychologických metod a prostředků. Jde převážně o krátkodobější edukativní nebo poradenské vedení. Do této oblasti patří rovněž rozvodové a porozvodové poradenství, psychologická pomoc rodinám s vícegeneračním soužitím (ve kterých dochází k domácímu násilí), psychologické poradenství poskytované jednotlivcům v jejich složité životní situaci (např. osamělost, opakované problémy v partnerských nebo jiných mezilidských vztazích, problémy v komunikaci a další).

Psychoterapie a socioterapie -  individuální a skupinová. Krátkodobé nebo dlouhodobé působení na rozvoj osobnosti a udržení nebo osvojení sociálních dovedností, podporujících sociální začleňování osob a na zlepšení vztahů uvnitř sociálního systému.

Individuální terapie  -  jedná se o působení psychologickými prostředky, ke kterým patří např. slovo, rozhovor, neverbální chování, ošetřování emocí, modelování situací, psychodrama, sugesce, učení, vztahy a interakce ve skupině aj. Hlavním prostředkem psychoterapie je vytvoření terapeutického vztahu. V průběhu psychoterapie dochází ke změnám v prožívání a chování klienta. Klient dochází k novému náhledu na svou situaci a k lepšímu porozumění svému životu.

Skupinová terapie - jde o postup, který používá skupinovou dynamiku, tj. interakce mezi členy skupiny. Skupinová terapie probíhá v rámci skupiny klientů a je určena pro klienty řešící problematiku domácího násilí.