Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Právní poradenství

Bezplatné právní poradenství v Poradenské centru je zajištěno prostřednictvím konzultací u externích právníků na jednotlivých pracovištích.

Právní poradenství je poskytované ve složitých problémech klientů právníkem za účelem lepší orientace v právní problematice, pomoc  při  řešení  konkrétní  situace  klienta s ohledem na jeho práva a povinnosti dle platných zákonů. Nezahrnuje zastupování v právních sporech a při soudních jednáních.

Na pracovišti Zlín probíhají právní konzultace každé sudé pondělí v měsíci vždy od 15.30 do 18.00 hodin. Na jednotlivé konzultace je nutné se předem objednat.

Na pracovišti Uherské Hradiště a Kroměříž probíhají konzultace vždy dle domluvy s pracovnicemi Poradenského centra.