Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace (dále jen Centrum) – poskytovatel sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách podle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách na základě Zřizovací listiny schválené usnesením č. 343/Z16/03 ze dne 26. 3. 2003.

Poskytované služby:

  • odborné sociální poradenství (5261987) – dále jen OSP
  • Intervenční centrum (1831726) – dále jen IC

Název organizace: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace

Sídlo organizace: U Náhonu 5208, 760 01 Zlín

Právní forma: příspěvková organizace

Identifikační číslo organizace: 70 85 09 92

Zřizovatel: Zlínský kraj

Adresa zřizovatele: třída T. Bati 21, Zlín 761 90

Zařízení je zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložka 1286.


Centrum je samostatným právním subjektem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, účelem vyplývajícím ze zřizovací listiny a dbá metodických pokynů svého zřizovatele Zlínského kraje.

Centrum není plátcem DPH, je plátcem daně z příjmů právnických osob.

Organizace se člení na:

  1. Poradenské centrum - OSP
  2. Centrum náhradní rodinné péče – OSP
  3. Intervenční centrum - IC

Činnost organizace je realizována na následujících pracovištích:

  • pracoviště Kroměříž
  • pracoviště Uherské Hradiště
  • pracoviště Vsetín
  • pracoviště Zlín

Na pracovištích Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín jsou poskytovány služby intervenčního centra a poradenského centra.

Na pracovišti Zlín jsou poskytovány také služby centra náhradní rodinné péče.