Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Pracoviště Uherské Hradiště

Jak se k nám dostanete?
Sociální služba je poskytována v budově „Slovač“ v Uherském Hradišti nedaleko Masarykova náměstí. Pracoviště se nachází ve 3. poschodí. Je zde možnost parkování, budova je v blízkosti vlakového nádraží. Budova je bezbariérová, lze využít výtah.

Popis cesty
Pokud k nám pojedete vlakem, půjdete od nádražní budovy rovně po ulici Nádražní směrem do centra. Když dojdete k Masarykovu náměstí, odbočíte doleva na ulici Protzkarova. Budova se nachází na rohu ulice Protzkarova a Zelného trhu.

Pokud pojedete autobusem. Vydáte se ulicí Obchodní, po pravé straně minete obchody Billa a Albert, pokračujete dále vpravo až k růžové budově knihovny (bývalá synagoga). Před ní se dáte doleva uličkou Krátkou, až vyjdete na ulici Františkánská, pokračujete mírně vpravo Šromovou ulicí mezi domy až k rohu Masarykova náměstí. Vydáte se podél náměstí, po pravé straně minete restauraci Riva kebab house a obchod s potravinami. Za obchodem odbočíte doprava na ulici Protzkarova. Budova se nachází na rohu ulice Protzkarova a Zeleného trhu. Při cestě autem je možné zaparkovat například u vlakového nádraží či supermarketu Albert, ale i přímo před budovou „Slovač“ na Zelném trhu.

Vstup do budovy je možný dvěma způsoby:
1. Bezbariérový přístup je možný zadním vchodem – projdete dvorem kolem vrátnice se závorou zadními dveřmi do budovy. Dále pokračujete kolem poštovních schránek doleva k výtahu. Ve 3. poschodí se vydáte od výtahu doprava.
2. Hlavním vchodem ze Zelného trhu do 1. poschodí. Následně pokračujte doleva až k výtahu, kterým se dostanete do 3. poschodí. Od výtahu se ve 3. poschodí vydáte doprava.

Adresa
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.

Protzakrova 51 (budova Slovače), 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 572 555 330, 775 760 785
Detašované pracoviště Uh. Brod: 775 760 719
E-mail: poradna.uh@centrum-poradenstvi.cz

Konzultační hodiny
Ambulantní forma služby
Pondělí    8.00 - 10.00

Úterý      13.00 - 16.00
Středa    13.00 - 18.00
Pátek      8.00 - 13.00

Terénní forma služby
Pondělí    13.00 - 16.00

Středa     9.00 - 11.00

Ke konzultaci je třeba si předem dohodnout termín - buď telefonicky (572 555 330, 775 760 785), osobně během návštěvních hodin nebo e-mailem (poradna.uh@centrum-poradenstvi.cz).

V sobotu, neděli a ve státní svátky v době od 9.00 do 17.00 hodin je obětem domácího násilí zajištěno poskytnutí neodkladné pomoci prostřednictvím pohotovosti na mobilním telefonu 774 405 682.