Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Literatura

BADINTEROVÁ, E. Tudy cesta nevede: slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0885-5.

BUSKOTTE, A. Z pekla ven: žena v domácím násilí. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1786-6.

ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2.

KASTOVÁ, V. Nebuďte obětí: Žijte svůj vlastní život. 1. vyd. Brno: ERA, 2003. ISBN 80-86517-61-6.

KŘIVOHLAVÝ, J. Konflikty mezi lidmi. 2. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-642-X.

MARREWA, AL. Nenechte si ubližovat. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-510-5.

MARVÁNOVÁ-VÁGNEROVÁ, B., POKORNÁ, D., TOUFAROVÁ, T. Partnerské násilí. Praha: LINDE nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-86131-76-4.

NOVÁ, L. Já ... a moji muži. 2. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-587-4.

ŠÁRKOVÁ, D. Nezlomená osudem. Praha: Anahita, 2011. ISBN 978-80-904775-0-6.

ŠMOLKA, P., MACH, J. Manželství a rodinná trápení. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-448-9.

TOMEŠOVÁ, M. ... a muž ti vládnout bude. 1. vyd. Praha: Ikar, 2007. ISBN 978-80-249-0900-4.