Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Hodnotící dotazník

 Hodnotící dotazník Centra náhradní rodinné péče

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás s prosbou o posouzení kvality našich služeb. Dotazník je určen pouze pro naše potřeby za účelem dalšího rozvoje poskytovaných služeb. Můžete zatrhnout jednu i více odpovědí. Dotazník lze vyplnit anonymně.

Odkud jste se dozvěděl/a o naší službě?

 • Na doporučení jiné osoby
 • Z informačních materiálů (letáky, internet – webové stránky, informační panely v centru města, telefonní seznam apod.)
 • Od psychologa, psychiatra
 • Na oddělení sociálně právní ochrany dětí
 • Od ošetřujícího lékaře
 • Jiná možnost, uveďte která  ……………………………………………………………………………………………………………………

Jak jste spokojen/a s kvalitou poskytnuté služby?

 • Zcela spokojen/a
 • Spíše spokojen/a
 • Spíše nespokojen/a
 • Zcela nespokojen/a

U služeb poskytovaných CNRP preferuji formu

 • ambulantní
 • terénní

 

Jak jste spokojen/a s četností poskytovaných konzultací? Přivítal/a byste konzultace častější, či méně časté?

……………………………………………………………………………………………………

 

Jak hodnotíte přínos konzultací

a)      se sociálními pracovnicemi CNRP …………………………………………………………………………

b)      s psychologem CNRP …………………………………………………………………………………………………

 

Připomínky ke kvalitě služby – v čem bychom je mohli zlepšit, co postrádáte apod.? (např. prostředí, zázemí, pracovní doba, dostupnost, služby)                                                                                                                                       

 

Co se Vám líbilo, s čím jste byli spokojeni?

 

 

Prostor pro vlastní vyjádření mimo uvedené otázky.

 

 

 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

Ve Zlíně, datum: