Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Centrum náhradní rodinné péče

Poslání služby

Posláním Centra náhradní rodinné péče CNRP) je posilování hodnot rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči a spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách a jejich možný návrat do biologické rodiny.


Cíle služby

  • napomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny a v jiných obtížných či krizových situacích
  • přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině a posilovat jejich zdravé sebepojetí
  • zachovávat, rozvíjet a podporovat původní rodinné vazby dítěte s předpokladem možného návratu do biologické rodiny (pokud je toto pro dítě a jeho vývoj bezpečné)
  • rozvíjet schopnosti, dovednosti a odbornost náhradních rodičů v péči o dítě, vytváření prostoru pro rozvoj klienta v jeho kompetencích při výkonu náhradní rodinné péče


Cílová skupina

  • náhradní rodiče (osoby pečující, osoby v evidenci), kteří mají s Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. (CP) uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče a členové jejich rodiny (např. biologické děti)
  • děti svěřené do péče osob, které mají uzavřenou dohodu s CP, jejich rodiče a jiné blízké osoby
  • žadatelé o zprostředkování osvojení a pěstounské péče a jejich děti (účastníci příprav zajišťovaných CP)

 

 Kapacita

Maximální kapacita rodin, které mohou být CNRP doprovázeny, je 33 rodin.

Aktuálně nemáme volnou kapacitu k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.