Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Centrum náhradní rodinné péče

Poslání služby

Posláním Centra náhradní rodinné péče je posilování hodnot pěstounské rodiny, doprovázení rodičů – pěstounů v systému pomoci a spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím poradenství, doprovázení, terapie a vzdělávání na území Zlínského kraje.

Cíle služby

  • doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových životních situacích
  • napomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny
  • zlepšovat schopnosti, dovednosti a odbornost náhradních rodičů v péči o dítě
  • přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině
  • zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči prostřednictvím osvětové činnosti a poskytováním informací

Cílová skupina

  • děti v náhradních rodinách (děti v pěstounské či osvojitelské péči)
  • náhradní rodiny (pěstounské nebo osvojitelské rodiny a jejich blízcí), osoby v evidenci žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
  • zájemci o všechny typy náhradní rodinné péče

 Kapacita

Maximální kapacita rodin, které mohou být CNRP doprovázeny, je 33 rodin.

Aktuálně nemáme volnou kapacitu k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.