Aktuality

Seminář pro pěstouny na téma Porozumění traumatu u dětí v náhradní rodinné péči
Pro pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu s naší organizací, připravujeme seminář na téma Porozumění traumatu u dětí v náhradní rodinné péči. Seminář se uskuteční dne 13. 11. 2021 a lektorkou bude psycholožka Mgr. Denisa Horsáková.

Zlínský kraj v tomto roce opět vyhlásil anketu "Pečující osoby Zlínského kraje pro rok 2021" a v kategorii "pěstoun" byli oceněni manželé Hnilovi, se kterými naše organizace spolupracuje v rámci doprovázení pěstounů. Manželé Hnilovi jsou dlouhodobými pěstouny dvou děvčat a v minulosti vykonávali také pěstounskou péči na přechodnou dobu, kdy jejich péči prošlo 6 dětí. Kromě toho se angažují v aktivitách pro pěstounské rodiny a paní Hnilová založila sklad dětských věcí pro pěstouny ve Zlínském kraji, který využívají nejen lidé ze Zlínského kraje, ale z celé České republiky.
Manželům Hnilovým děkujeme za jejich péči o děti a srdečně blahopřejeme k ocenění.

On-line setkání skupiny pro děti v náhradní  rodinné péči
Od září 2021 budou opět probíhat on-line setkání skupiny pro děti v náhradní rodinné péči, a to pravidelně 1krát měsíčně. Během těchto setkání si děti mají možnost popovídat si, vidět se s ostatními dětmi a zahrát si veskrze zábavné hry :-).

Poskytujeme podporu pro adoptivní rodiny