Statistika

Policie ČR ve Zlínském kraji využila institutu vykázání násilné osoby ze společného obydlí v letech 2007 až 2018 v 867 případech. Z toho v roce 2018 to bylo 53 případů. Tato vykázání pomohla ochránit osoby ohrožené domácím násilím, kterým následně nabídlo a poskytlo své služby Intervenční centrum Zlínského kraje, které je součástí Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.