Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Koordinátorka: Mgr. Kateřina Benešová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Úvodní stránka

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy je zařízením sociálních služeb, poskytující odborné sociální poradenství a služby sociální prevence. Jedná se o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou zřizovanou Zlínským krajem.


Od 1. 1. 2012 Zlínský kraj transformuje model poskytování odborného sociálního poradenství. Dochází ke slučování čtyř příspěvkových organizací poskytujících odborné sociální poradenství do jediné organizace Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy. Cílem této transformace je zejména větší dostupnost služeb klientům, ale také zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb.Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy tvoří tři samostatná pracoviště poskytující sociální služby, které svým charakterem na sebe úzce navazují.

Poradenské centrum

Poradenské centrum poskytuje odborné poradenství a pomoc osobám, které se ocitly v obtížné životní situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami. Služby Poradenského centra jsou poskytovány na pracovištích Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín.

Intervenční centrum

Intervenční centrum nabízí své služby osobám ohroženým domácím násilí ze strany osoby blízké či osoby žijící s nimi ve společném obydlí. Služby Intervenčního centra jsou poskytovány na pracovištích Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín.

Centrum náhradní rodinné péče

Centrum náhradní rodinné péče nabízí své služby pěstounským či osvojitelským rodinám prostřednictvím poradenství, doprovázení, terapie a vzdělávání. Dále také zájemcům o všechny typy náhradní rodinné péče. Služby Centra náhradní rodinné péče jsou poskytovány na pracovišti Zlín - Burešov.


Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, nestranně, diskrétně, nezávisle a s individuálním přístupem ke klientovi.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR zapsáno v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

 


 

Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory

  • z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015
  • z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015 
  • k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016
  • k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016
  • k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017

 

 

Statutární město Zlín v roce 2016 podporuje naše projekty:

  • Poskytování odborného sociálního poradenství.
  • Poskytování služeb intervenčního centra.


Novinky

Setkání zájemců o pěstounskou péči

31. 05. 2017

Setkání zájemců o pěstounskou péči
  Srdečně zveme všechny zájemce o pěstounskou péči na setkání s těmi, kteří již tuto péči vykonávají. Setkání se uskuteční dne 31. 5. v 16.00. Rezervujte si své místo a přijďte se zeptat na vše, co vás ohledně pěstounské p…
Vílový čaj ve Vile

20. 03. 2017

Vílový čaj ve Vile
Zveme vás na setkání pěstounů za účelem sdílení společných témat, které se uskuteční dne 10. 5. 2017 od 15.30 hodin v Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, U Náhonu 5208 ve Zlíně. Těší se na vás kolektiv…